H Feed

Om bistandswiki

  • Om bistandswiki
    BistandsWiki er et nettbasert oppslagsverk på norsk for bistandsarbeidere og folk som er spesielt interessert i bistand og utvikling. Hensikten med leksikonet er å bidra til å hjelpe deg og andre i møtet med bransjens mange f-er – fagterminologi, fremmedord og forkortelser. Hvis du lurer på forkortelser som IDP, DAC og REDD eller begreper som monitorering, fungibilitet og diaspora, er dette stedet å lete.

Bidra med innspill

  • Bidra med innspill
    BistandsWiki er ment som et levende ”wikipedia” for og av bistandsbransjen, under kontinuerlig oppdatering, der både du og andre kan bidra. Dagens utgave, med drøyt 500 oppslagsord, er med andre ord bare en sped begynnelse. Er det noe du mener er feil, virker upresist eller er utdatert? Eller er det et viktig ord som mangler? Send inn ditt tips eller ditt bidrag til [email protected] eller [email protected]. Eller bruk kommentarfeltet under de enkelte oppslagsordene.

Utviklet av Bistandsaktuelt

  • Utviklet av Bistandsaktuelt
    BistandsWiki er utviklet av fagbladet Bistandsaktuelts redaksjon, i samarbeid med frilansjournalistene Liv R. Bjergene og Bibiana D. Piene. Bistandsaktuelt, boks 8034 Dep., 0030 Oslo. Tlf.: 22 24 20 40. E-post: [email protected]
Blog powered by Typepad